Coșul este gol!

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de confidențialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal


1. SC DIGITAL COMPUTER SRL, in calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.digitalcomputer.ro, garantează folosirea in siguranță a datelor cu caracter personal colectate de la utilizatorii website-ului, precum și respectarea caracterului privat al datelor dvs. SC DIGITAL COMPUTER SRL se obligă să respecte dispoziție Regulamentului UE 679/2016, privitoare la protecția datelor cu caracter personal, ce abrogă/anulează Legea nr. 677/2001 privind același aspect. SC DIGITAL COMPUTER SRL se obligă să trateze în condiții de siguranță, cu scopurile mai jos declarate, datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului în chestiune.

SC DIGITAL COMPUTER SRL oferă garanția confidențialității datelor personale obținute cu ajutorul site-ului său, în conformitate cu dispozițiile regulamentului UE 679/2016, privind protecția datelor personale. Prin citirea acestui document, veți putea ști care vă sunt drepturile garantate de SC DIGITAL COMPUTER SRL prin respectarea dispozițiilor Regulamenului UE 679/2016.

Ele pot fi sumarizate astfel:

• Dreptul la informare

• Dreptul la opoziție

• Dreptul de acces la datele cu caracter personal

• Dreptul de a se adresa justiției

• Dreptul de a interveni asupra datelor cu caracter personal

• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă punem la dispoziție adresa electronică SC DIGITAL COMPUTER SRL: gdpr@digitalcomputer.ro și adresa noastră poștală: str. Sfânta Treime, nr. 14, sector 2, București, România.

Vom considera că, furnizându-ne datele dumneavoastră personale, putem să ne bazăm pe acordul dumneavoastră de a folosi informațiile respective, în conformitate cu scopurile menționate în acest document, în rândurile ce urmează. Dacă doriți modificarea datelor pe care ni le-ați oferit, sau să le ștergem din bazele de date ori să primiți informații mai multe despre confidențialitatea lor, vă stăm la dispoziție întotdeauna prin datele de contact găsite pe site-ul nostru. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie înregistrate, atunci avem rugămintea să nu ni le oferiți.


2. Scopuri posibile pentru colectarea datelor:

a. prestarea serviciilor solicitate de dvs.

b. comercializarea serviciilor, ceea ce poate presupune: procese de realizare, dezvoltare și administrare a acestui tip de comerț

c. realizarea de studii de piață sau cercetări

d. oferirea de informații utile cu privire la comanda făcută de dumneavoastră prin intermediul site-ului nostru

e. realizarea statisticilor – pentru care putem folosi: adresă de domiciliu, adresă de livrare, nume, prenume, CNP, email, data și locul nașterii.

f. participarea dumneavoastră la procesul de angajare desfășurat de SC DIGITAL COMPUTER SRL prin intermediul departamentului de Resurse Umane

g. oferirea de mesaje de marketing și oferte

h. scopurile de marketing următoare:

i. promovare servicii ii. trimitere de newsletter-e iii. realizarea reclamelor iv. crearea și desfășurarea campaniilor promoționale v. monitorizare a vânzărilor (folosind: adresa de domiciliu, nume, prenume, email, data și locul nașterii, telefon) și a comportamentului clientului (comportament, preferințe, obișnuințe)

i. scop de arhivare, pentru a putea ține evidența activității comerciale

j. scop probatoriu (adică privind potențiale procese de judecată, litigii) k. arhivarea datelor personale în scopuri legale Fiind vorba de date speciale cum sunt CNP-ul sau seria și numărul actului de identitate, acestea beneficiază de condiții de prelucrare și colectare limitative, în acord cu dispozițiile legale cu privire la aceasta.

Furnizarea datelor dvs. personale ne ajută să desfășurăm activitățile specifice firmei noastre în bune condiții, ceea ce se traduce pentru dvs. într-o calitate sporită a serviciilor oferite de noi. Dacă nu ne furnizați anumite informații, există posibilitatea ca serviciile noastre să nu se poată desfășura, astfel că dumneavoastră nu veți beneficia de unele dintre ele.


3. Cui pot fi dezvăluite datele cu caracter personal:

Dorind să atingem anumite scopuri din cele de mai sus, putem dispune de dezvăluirea datelor dvs. cu caracter personal acestor categorii de destinatari: - parteneri contractuali ai SC DIGITAL COMPUTER SRL (cu respectarea acelorași dispoziții legale ale Regulamentului UE 679/2016) - asiguratori și entități împuternicite - furnizori de servicii de o plăți / bancare o marketing - autorități publice precum: o Poliția o Parchetul o Instanțe Judecătorești o alte organe de stat abilitate - destinatarul puteți fi și dumneavoastră


4. Securitatea datelor colectate și procesate:

SC DIGITAL COMPUTER SRL utilizează metode și tehnologii de securitate avansate și garantează că va aplica politici stricte angajaților și procedurilor de lucru pentru a asigura protejarea datelor cu caracter personal.

Mai mult, garantăm realizarea unui audit periodic pentru asigurarea protejării datelor. Serverul de găzduire al website-ului, prin care se realizează colectarea datelor personale, este foarte sigur atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere virtual/informatic, fiind aflat într-un centru de date și periodic fiind supus unor procese de audit de securitate periodice.


5. Durata prelucrării datelor

Durata prelucrării datelor personale se poate finaliza odată cu exprimarea dreptului dumneavoastră la opoziție, acest lucru fiind clar stipulat prin Regulamentul UE 679/2016 Durata de prelucrare a datelor provenite din call-center este de 5 ani de zile, dar și aceasta poate înceta odată cu manifestarea aceluiași drept la opoziție, ca în cazul de mai sus.

Se mai poate să existe următoarea situație: SC DIGITAL COMPUTER SRL poate să conteste manifestarea dreptului de opoziție al clientului pe motive probatorii (adică în eventualitatea unor litigii judiciare). În același timp, stocarea pe o perioadă lungă de timp se poate realiza din următoarele motive: o îmbunătățirea serviciilor o realizarea statisticilor o administrarea conturilor de clienți o arhivare o cercetare / studii de piață


6. Alte Informații

Vă recomandăm să citiți acest document oficial odată cu fiecare accesare a website-ului nostru pentru a ști întotdeauna că sunteți la curent cu reglementările în vigoare privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care site-ul nostru le respectă. SC DIGITAL COMPUTER SRL nu își asumă responsabilitatea ca datele să fie înregistrate corect de către softul de indexare a datelor personale.


7. Definiții:

Date cu caracter personal: reprezintă orice informații mai particulare sau mai generale despre o persoană ce beneficiază de serviciile noastre. Informațiile acestea pot intra în următoarele categorii de caracteristici: fizice, psihice, fiziologice, economice, sociale sau culturale și informații de indentificare exactă, cum ar fi CNP-ul.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: totalitatea operațiunilor ce pot fi efectuate automat sau neautomat asupra datelor cu caracter personal ce sunt colectate de la consumatori. Aceste operațiuni intră în următoarele categorii: organizarea, stocarea, colectarea, înregistrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, alăturarea sau combinarea, ștergerea, distrugerea, blocarea, etc.

Operator: persoană fizică sau juridică, publică sau privată, ori autoritate publică, ori instituție sau structură teritorială a acestor instituții, ce pot hotărâ modul de prelucrare a datelor cu caracter personal sau scopul prelucrării datelor. Stocarea: Înregistrarea și păstrarea datelor personale pe orice fel de suport

Abonează-te la newsletter și stai conectat la ultimele promoții